Axioma CRM

Zarządzaj biznesem, a bieżące zadania przypilnuje system
Wszystkie niezbędne narzędzia w jednym systemie
Axioma CRM jest efektywnym rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania bazą klientów, obsługą procesu sprzedaży, marketingiem, procesami w firmie.
Klienci
Baza klientów, historia komunikacji, prawa dostępu, podział klientów na grupy, segmentacja.
Sprzedaż
Wielowymiarowe cenniki, oferty, zamówienia, faktury, szablony umów, lejek sprzedaży.
Marketing
Uniwersalna segmentacja klientów, telemarketing, wysyłka e-maili i SMS-ów,
panele kontrolne, analizy.
Procesy
Workflow, szablony procesów, zadania i podzadania, zadania cykliczne. Analiza wydajności pracowników.
Moduły systemu
Baza klientów
Zarządzanie czasem
Sprzedaż i marketing
Procesy
Wskaźniki wydajności
Baza klientów
Analizuj w jednej bazie informacje o klientach, dostawcach, konkurencji:
Uniwersalne analizy sprzedażowe.
Szybki dostęp do danych o każdym kliencie, osobach kontaktowych. Pełna historia komunikacji z klientami.
Zarządzanie szansami sprzedaży, zmianą statusów interakcji
oraz wielowymiarowym lejkiem sprzedaży.
Zarządzanie czasem
Czas będzie pod twoją kontrolą:
Integracja z Outlook oraz kalendarzem Google.
Wspólne i prywatne kalendarze, listy zadań.
Rezerwacja salek konferencyjnych i zasobów.
Sprzedaż i marketing
Zarządzaj sprzedażą jak się patrzy:
Planowanie, budżetowanie, kontrola wydajności akcji marketingowych.
Wielowymiarowe cenniki, oferty, zamówienia, faktury, szablony umów. Zarządzanie lejkiem sprzedaży (planowanie i kontrola wykonania).
Analizowanie przeterminowanych zaległości.
Wysyłaj e-maile i SMSy. Integracja z serwisami masowych wysyłek e-maili (np. Unisender).
Segmentacja klientów, analizy ABC/XYZ.
Procesy (BPM)
Usystematyzuj swój biznes:
Systematyzacja procesu sprzedaży, obsługi serwisowej, obsługi reklamacji.
Procesowe podejście do pracy z całym systemem.
Gotowe szablony procesów z możliwością modyfikacji z poziomu użytkownika.
Dodawanie, zmiana, uzgadnianie dokumentów. Wersjonowanie dokumentów. Workflow.
Wskaźniki wydajności
Zarządzaj efektywnie:
Uniwersalne analizy. Ustawienie praw dostępu do poszczególnych wskaźników dla użytkowników lub działów.
Konfigurowalne panele ze wskaźnikami.
Indywidualne wskaźniki managerów (sprzedaż plan/fakt, kontrakty, średnia wartość paragonu, kontrola wypełnienia bazy klientów).
Korzyści z wdrożenia
Dział handlowy
Cała kartoteka klientów oraz każda operacja pod Twoją kontrolą. Dynamiczny podział klientów na segmenty. Wielowymiarowy lejek sprzedaży wg pracowników, działów, asortymentu.
Dział marketingu
System zintegrowany z centralą telefoniczną. SMS-y oraz e-maile. Efektywne zarządzanie akcjami marketingowymi. Analiza wydajności reklamy.
Procesy
Optymalny przebieg procesów w firmie. Zautomatyzowane zadanie na każdym z etapów.
Zarząd
Online monitoring wszystkich procesów w firmie. Wielowymiarowe analizy wydajności.